Hooggevoelige mensen staan open voor en ontvangen meer impulsen in hun gevoel en gedachten dan minder gevoelige mensen. Dit is ook de reden waarom gevoelige mensen meer last hebben/ervaren. Ze voelen intens en daarom voelen ervaren ze zowel het positieve als intens als het negatieve.

Hooggevoeligheid kan sterk van invloed zijn op werk, het persoonlijk leven en relaties. Het is een eigenschap die in onze hectische, westerse maatschappij, waar de nadruk ligt op verstand en ratio, niet erg wordt gewaardeerd. Veel hooggevoelige mensen ervaren in eerste instantie dan ook last van hun eigenschap, en vragen zich af wat er mis is met hen. Zij hebben de neiging zichzelf te willen veranderen, en hun eigenschap te onderdrukken of negeren. Maar hooggevoeligheid is een mooie kwaliteit en kan je persoonlijke en spirituele groei opleveren.

Hieronder een voorbeeld uit het boek Leefboek Hooggevoeligheid:

Voorheen

Loes verwijt zichzelf voor de zoveelste keer dat ze niet even onbekommerd is als haar collega’s. Die kennen geen twijfels en houden bij hun projecten geen rekening met tegenslagen die kunnen opdoemen en waarop ze, weet Loes zeker, niet echt voorbereid zijn. Maar Loes wil niet als stoorzender worden gezien en stelt geen verdere vragen. Ze weet bovendien hoe ze haar collega’s kan helpen, maar eigenlijk is dat de taak van de chef en niet die van haar. En Loes verwijt zichzelf nu ook nog dat ze weer voor anderen gaat denken.
De collega’s zijn allang aan hun lunchpauze begonnen. Ze is blij dat het eindelijk rustig, maar al gauw belagen andere prikkels haar: het gezoem van de airconditioning, het zachte gefluit van de radiatoren, de lift die zich in beweging zet, de ventilatoren van de laptops, tikkende klokken…Hoewel ze nog niet helemaal klaar is met de klus die ze onder handen heeft, wil ze haar collega’s niet in de steek laten en zet ze er een punt achter. Ze schept haastig orde op haar bureau, hoewel ze dat liever zou laten omdat ze zo lastiger iets terugvindt, maar welke indruk had ze daarmee dan gemaakt?
Onderweg naar de kantine zit ze in gedachten nog achter haar bureau. Wil ze eigenlijk wel een hapje eten, of zou ze misschien liever een ommetje maken? Maar dan zou ze weer als vreemde vogel worden gezien. Terwijl ze de collega’s van de afdeling marketing passeert, denkt ze dat ze om haar lachen. Moet ze niet eerst in de spiegel kijken, misschien zitten haar kleren verkeerd? Ze kijken of ze iets raars kan ontdekken. De conciërge die haar met een ladder in de hand tegemoet komt, probeert ze eerst links en dan rechts te ontwijken. Op het laatste moment weet de ander behendig een botsing te vermijden.
In de kantine wordt ze door indrukken overspoeld: het felle licht, de uiteenlopende etensgeuren, het luide geroezemoes en het gekletter van bestek, het metalige krassen van een soeplepel dat haar doet ineenkrimpen en pijn doet aan haar tanden. Meneer Storms komt naar haar toe om iets te bespreken, juist op het moment dat ze in de rij voor de uitgeefbalie wil gaan staan. Ze luistert werktuiglijk naar hem, ze kan zich amper concentreren in deze omgeving. Het wordt haar allemaal te veel en ze zegt overal ja en amen op. Tegelijk beseft ze dat ze er later spijt van gaat krijgen.
Uiteindelijk kan ze zich van hem losmaken. Welke rij zal ze kiezen? Om er zo snel mogelijk vanaf te zijn, kiest ze voor de kortste rij, al weet ze dat ze niet wat ze dan krijgt. Er komt iemand achter haar staan en ze voelt zijn ongeduld. Ze zit klem
Tussen de personen voor en achter haar. Het zweet breekt haar uit. En ze is bang dat haar lichaamsgeur de andere de eetlust beneemt. De spanning wordt har bijna te veel. Welke indruk wekt ze als ze nu uit de rij stapt? Zien de anderen haar dan als besluiteloos? Of als overgevoelig?

Nu

Voor ze aan haar middagpauze begint, neemt Loes de benodigde tijd om rustig af te maken waar ze meer bezig was. Ze ordent haar bureau, vergewist zich van de klussen die wachten en legt de belangrijkste en dringendste opgaven alvast klaar. Ook wanneer er plotseling een haastklus tussendoor komt, weet ze er raad mee. Ze accepteert dat ze soms wat meer tijd nodig heeft voor een opdracht, en schat haar bedachtzaamheid en verantwoordelijk op waarde, net als haar chef.
Ze verzamelt een moment haar krachten voor ze naar de kantine loopt. Ze moet glimlachen om de uitdrukking ‘krachten verzamelen’. Ze heeft inderdaad het gevoel alsof ze al haar aandacht en daarmee haar energie die ze in de uiteenlopende werkzaamheden heeft gestopt terugfluit en op zichzelf concentreert. Ze krijgt weer oog voor haar lichaam en haar ademhaling, die kalmer en ideper wordt. Ze voelt zich daardoor gesterkt. Het gespannen gevoel in haar hoofd waarvan ze zich soms bewust was, verdwijnt vrijwel.
Onderweg naar de kantine hoort ze de marketingcollega’s opgewekt praten. Ze registreert het en groet vriendelijk. De collega’s beantwoorden haar groet. Nee, zo reageer je niet op iemand die onderwerp van gesprek is. En waarom zou zij ook het onderwerp van gesprek zijn? En ach, wat kan haar het ook schelen?
Voorheen hadden alle mogelijke stemmingen van andere mensen haar automatisch beïnvloed. Loes besluit bewust zich door de vrolijke stemming van de collega s te laten aansteken, hoewel ze de reden van hun vrolijkheid niet kent. Zo betreedt ze de kantine. Ze merkt met plezier op hoe het zonlicht door het zijraam op de planten valt, de bladeren werpen eigenaardig gevormde schaduwen op de vloer, die haar aan kunstwerken van Henri Matisse doen denken. Omdat ze bij zichzelf blijft en zelf haar aandacht verdeelt, registreert ze alleen de achtergrondgeluiden in de kantine, zonder dat de door elkaar heen pratende luide stemmen haar storen. Kijk, daar komt collega Storms aanlopen die haar weer ergen over wil aanklampen. Vandaag lijkt hij kort te aarzelen als hij voor haar staat. Voor hij zijn mond kan opendoen, kondigt ze aan dat ze hem om twee uur zal opbellen over een bepaalde kwestie. Dan kan hij de rest verder met haar bespreken. Met een vriendelijk glimlachje loopt ze door.

Je hebt HSP die vooral last hebben van hun gevoeligheid, terwijl andere hun gevoeligheid (ook) in als voordeel zien. Hun kwaliteiten optimaal benutten en de valkuilen vaker kunnen vermijden en/of voor lief nemen. Wil jij leren hoe jij dit kunt gaan doen? Neem dan contact op met mij!